Inici

Descripció del projecte

L’Agricultura 4.0 es caracteritza per la sensorització de les activitats agropecuàries i actualment existeixen molts i variats sensors disponibles per a l’agricultura en general i per a la producció porcina en particular.

Les explotacions podríen adoptar aquesta tecnologia però es troben amb la dificultat de que no existeixen eines informàtiques que integrin els sistemes de gestió de les explotacions amb les dades d’aquests sensors limitant així el potencial d’adopció d’aquestes solucions.

En aquesta proposta es pretén demostrar la utilitat d’una sensorització de baix nivell entesa com una sensorització “no massiva” o “intensiva” que potser beneficiosa si s’integra correctament en el sistema de gestió de les granges. En concret, en aquesta acció demostrativa s’utilitzaran sensors per a sitges de pinso i pel consum d’aigua en granges d’engreix de porcs. Aquestes dades s’utilitzaran per mesurar el consum de pinso i d’aigua en granja. D’aquesta forma es pot estimar millor el consum dels animals i així deduir el creixement dels animals i el seu pes esperat en el conjunt de la granja o nau segons el disseny de la granja. Aquestes dades es poden integrar amb el sistema de gestió de la granja i així tenir una estimació aproximada de l’índex de conversió, guany mig diari i dies que resten fins a l’enviament a l’escorxador.

Aquesta activitat ha estat finançada a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

Pla del treball

Tasca 1: Preparació de la infraestructura d’IoT:
Les activitats d’aquesta tasca estan dirigides a preparar la part tècnica i informàtica referent a la recollida de dades i la posterior recepció i presentació de resultats.
Tasca 2: Identificació de patrons de consum:
Realitzar les demostracions en granges amb diversos perfils i provar de determinar si hi ha algun factor que sigui rellevant en la implementació d’aquest tipus de sensors.
Tasca 3: Seguiment de les proves de camp:
Entrevistes amb el responsable de les granges participants i tractament de temes de confidencialitat de dades.
Tasca 4: Gestió del Projecte: Seguiment i coordinació de totes les tasques i accions del projecte.
Tasca 5: Disseminació de resultats